Denna tjänst upphör

Tjänsten EpaperMachine avvecklas och upphör 2017-12-31. Inga nya registreringar av användare är möjliga fram tills dess.